Membincangkan isu masyarakat Malaysia
Random header image... Refresh for more!

Kenali Kami


small business home business
Kami merupakan sekumpulan penulis-penulis bebas dari kumpulan profesional yang pelbagai yang memperjuangkan hak bersuara sebagai rakyat Malaysia yang prihatin akan perkembangan dan pembangunan isu politik, ekonomi dan sosial. Sebagai negara yang mengamalkan demokrasi dan menghormati kebebasan bersuara, dengan ini kami memberikan satu platform kepada rakyat Malaysia untuk berkongsi pendapat dan memberi komentar membina kepada pihak-pihak bertanggungjawab agar mutu kehidupan kita terus bertambah baik dan negara sentiasa aman makmur serta sejahtera.

Kami tidak terbabit dengan mana-mana pertubuhan berdaftar dan persatuan untuk menyampaikan hasrat dan impian sesetengah pihak sahaja. Namun begitu pihak kami mengalu-alukan pelbagai komentar dan artikel tambahan yang adil untuk dihujah dan difikirkan bersama dari pelbagai pihak demi pembangunan ummah dan negara. Sungguhpun begitu, kami tidak akan bertanggungjawab untuk mana-mana maklumat artikel yang mungkin dilihat sebagai tidak benar atau tidak adil untuk sesetengah golongan.

Kami mendokong penuh konsep merakyatkan Malaysia dengan mengetengahkan maklumat umum, adil dan wajar untuk masyarakat Malaysia.

‘Kebebasan dan Suara Rakyat, Suara Untuk Malaysia’


small business home businessWarga KL-Today.com

Portal KL-Today.com dikendalikan dan dimiliki oleh KL-Today Communication Network (002001640-K)